Cumartesi, Kasım 26Bir Garip Matematikci
Shadow

9.Sınıf Konu

9,10,11.Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları ve Cevapları Tüm yıllar 2020

9.Sınıf Konu
2020 MEB Tarafından yapılan 9.sınıf devlet parasız yatılı ve bursluluk sınavında önceki yıllarda çıkmış tüm sınvların ve derslerin çıkmış sorularını aşağıda bulabilirsiniz. Genelde sınavlarda benzer sorular sorulmaktadır. Ondan dolayı yi çalışın ve güzel puanlar almaya bakın Herkese şimdiden başarılar dilerim... Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır. 9,10,11 . SINIF BURSLULUK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR   2020 - 9,10,11 .Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları ve Cevapları  2019 - 9,10,11 .Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları ve Cevapları  2018 - 9,10,11 .Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları ve Cevapları  2017 - 9,10,11 .Sınıf Burslu...
Mutlak Değerli Denklemler Nedir Nasıl Çözülür Yazılı Anlatımı / 9.sınıf

Mutlak Değerli Denklemler Nedir Nasıl Çözülür Yazılı Anlatımı / 9.sınıf

9.Sınıf Konu
9 Sınıf Lise 1  Mutlak Değerli Denklemler  Nedir Nasıl çözülür nedir nasıl gösterilir  matematik yazılı konu anlatımı ilgili problemler çözer ve özellikleri açıklar. VİDEO KONU ANLATIMINA GİT >>> Konu: Mutlak Değerli Denklemler Kazanım: Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin çözüm kümelerini bulur Mutlak Değer Nedir Tanımı Sayı doğrusu üzerindeki herhangi bir x reel sayısının başlangıç noktasına (orjin) olan uzaklığına x sayısının mutlak değeri denir ve |x| ile gösterilir. Mutlak değer uzaklık belirttiğinden dolayı her zaman pozitif bir gerçek sayıya eşittir. Buradan anlaşılacağı üzere pozitif ifadelerin mutlak değeri kendisine, negatif ifadelerin mutlak değeri ise ters işaretlisine (başına eksi yazılır) eşittir. Yine mutlak değer uzaklık belir...
Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler Nedir Çözümleri Konu Anlatımı / 9.Sınıf

Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler Nedir Çözümleri Konu Anlatımı / 9.Sınıf

9.Sınıf Konu
9 Sınıf Lise 1  Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik Nedir Nasıl çözülür nedir nasıl gösterilir  matematik yazılı konu anlatımı ilgili problemler çözer ve özellikleri açıklar. VİDEO KONU ANLATIMINA GİT >>> Konu: Birinci Dereceden Eşitsizlikler Kazanım: Birinci dereceden bir bilinmeyenli Eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. EŞİTSİZLİK NEDİR?   >, <, ≤, ≥ sembollerinden birinin kullanıldığı dengede olmama durumunu anlatan matematiksel ifadelere eşitsizlik denir. < : Küçüktür > : Büyüktür ≤ : Küçük eşittir. ≥ :Büyük eşittir. ÖRNEK Bir trendeki yolcuların sayısı 18 den fazla 54’ten azdır. Buna göre trendeki yolcu sayısı hangi aralıktadır? Çözüm: Yolcu sayısına B dersek; 18<B<54 yazarız. Eşitsizlik kurmayı ve eşitsizlikleri sayı doğrusu üzerinde gösterme  Eşitsizl...
Birinci Dereceden Denklem Nedir Nasıl çözülür

Birinci Dereceden Denklem Nedir Nasıl çözülür

9.Sınıf Konu
9 Sınıf Lise 1  Birinci Dereceden Denklem Nedir Nasıl çözülür nedir nasıl gösterilir  matematik yazılı konu anlatımı ilgili problemler çözer ve özellikleri açıklar. VİDEO KONU ANLATIMINA GİT >>> Konu: Birinci Dereceden Denklem Kazanım: Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin çözüm kümelerini bulur. Bir bilinmeyenli denklemin tanımı Denklem nedir  a ve b gerçel (reel) sayılar ve a ≠0 olmak üzere, ax + b = 0 eşitliğine birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Bu denklemi sağlayan x değerlerine denklemin kökü, denklemin kökünün oluşturduğu kümeye denklemin çözüm kümesi denir. Denklem çözme Verilen denklem çözerken kullanılacak en temel yöntem "bilinenler bir tarafa bilinmeyenler i bir tarafa atmaktır" bgmmatematik.com Uygulaması şu şekildedir. 2x- 4 = x ...
Aralık kavramı (Kapalı, açık, yarı açık aralık ) Yazılı Anlatım / 9.Sınıf

Aralık kavramı (Kapalı, açık, yarı açık aralık ) Yazılı Anlatım / 9.Sınıf

9.Sınıf Konu
9 Sınıf Lise  Kapalı, açık ve Yarı açık aralık nedir nasıl gösterilir işlemleri elerdir  olaylar matematik yazılı konu anlatımı ilgili problemler çözer ve özellikleri açıklar. VİDEO KONU ANLATIMINA GİT >>> Konu: Birinci Dereceden Denklem Kazanım: Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. KAPALl ARALIK a ile b reel sayılar ve a < b olsun, a ve b sayıları ile bu sayıların arasındaki tüm reel sayıları içine alan küme [a, b] veya a≤ x ≤ b, x ∈ R şeklinde gösterilir ve böyle aralıklara kapalı aralık denir . AÇIK ARALIK a, b ∈ R ve a aralik2 Yukarıdaki açık aralık, (a, b) biçiminde ya da x ∈ R olmak üzere, a < x < b biçiminde de gösterilir. ------------------------------------------------ YARI AÇIK ARALIK a, b ∈ R ve a b noktası çıkarılırsa [a, b) veya x ...
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumlar Konu Anlatımı /9.sınıf

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumlar Konu Anlatımı /9.sınıf

9.Sınıf Konu
9 Sınıf Lise  Gerçek hayatta periyodik olaylar matematik yazılı konu anlatımı ilgili problemler çözer ve özellikleri açıklar. VİDEO KONU ANLATIMINA GİT >>> Konu:  Gerçek Hayatta Periyodik Olaylar Kazanım: Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. Günlük Hayatta Periyodik Durumlarla İlgili Problemler "12 Kasım 1980 tarihinde doğan Fatma Hanım, 12 Kasım 2017 tarihinde doğum gününü pazar günü kutlamıştır. Fatma Hanım hangi gün doğduğunu hesaplamak istemiştir." Yukarıdaki gibi bir durum ile ilgili ne söylenebilir? Fatma Hanım, matematiksel işlemler kullanarak bu hesabı yapabilir mi?   ÖR ) Ayın 15 inde maaş alan Derya Hanım, eylül ayı maaşının cuma günü yattığını bilmektedir. Buna göre ekim ayı maaşının hangi gün yatacağını bulalım. Çözü...
EBOB ve EKOK Nedir Nasıl Bulunur Yazılı Konu Anlatımı / 9.Sınıf

EBOB ve EKOK Nedir Nasıl Bulunur Yazılı Konu Anlatımı / 9.Sınıf

9.Sınıf Konu
9 Sınıf Lise   matematik yazılı konu anlatımı Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer ve özellikleri açıklar. VİDEO KONU ANLATIMINA GİT >>> Konu: EBOB ve EKOK Bulma Ve problem çözme Kazanım:  Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar EN BÜYÜK ORTAK BÖLEN Ebob Obeb Nedir Nasıl Bulunur Bir sayı, iki farklı doğal sayının böleni ise, buna doğal sayıların ortak böleni denir. İki ya da daha fazla sayma sayısının ortak bölenleri arasında en büyük olanına, bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve e.b.o.b. biçiminde gösterilir. E.b.o.b. bulunurken verilen sayıları aynı anda bölen asal sayıların çarpımı bu sayıların e.b.o.b. unu verir. İki veya daha fazla doğal sayının e.b.o.b. u bu sayıların ortak asal çarpanlarının her birine, ayrı ayrı bö...
Bölünebilme Kuralları Yazılı Konu Anlatımı

Bölünebilme Kuralları Yazılı Konu Anlatımı

9.Sınıf Konu
9 Sınıf Lise 1 2,3,4,5,6,7,8,9 Bölünebilme Kuralları matematik yazılı konu anlatımı Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer ve özellikleri açıklar. VİDEO KONU ANLATIMINA GİT >>> Konu: Bölünebilme Kuralları Kazanım: Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer BÖLÜNEBİLME KURALLARI 2 İle Bölünebilme Birler basamağındaki rakamı çift olan sayılar 2 ile tam bölünür. Tek sayıların 2 ile bölümünden kalan 1 dir.    3 İle Bölünebilme Rakamlarının sayısal değerleri toplamı 3 ün katı olan sayılar 3 ile tam bölünür. Bir sayının 3 ile bölümünden kalan, rakamlarının toplamının 3 ile bölümünden kalana eşittir.    4 İle Bölünebilme Bir sayının onlar basamağındaki rakam ile birler basamağındaki rakamın (son iki basamak) belirttiği...
Sayı Kümeleri Arasındaki İlişki Yazılı Konu Anlatımı 9. Sınıf

Sayı Kümeleri Arasındaki İlişki Yazılı Konu Anlatımı 9. Sınıf

9.Sınıf Konu
9 Sınıf Lise 1 Sayı Kümeleri matematik yazılı konu anlatımı doğalsayı, tamsayı, rasyonel sayı ve gerçek sayıların Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir ve özellikleri açıklar. VİDEO KONU ANLATIMINA GİT >>> Konu: Sayı Kümeleri Kazanım: Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. Sayıları ifade etmeye yarayan (O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanlarına rakam denir. Doğal sayıları oluşturan rakamlar birler, onlar, yüzler… basamağı gibi basamak değerlerine sahiptir. Sayıların basamak değerlerinin toplamı olarak yazılmasına çözümleme denir. 2 nin katı olan tam sayılara çift sayı, 2 nin katı olmayan tam sayılara tek sayı denir. Tek sayıları T, çift sayıları Ç ile gösterirsek Ç = {… -4, -2, 0, 2, 4, …) T = {… -3, -1, 1, 3, …) olur. Bir çarpımın sonucu tek sayı ise çar...
Kümelerde Kartezyen çarpımı

Kümelerde Kartezyen çarpımı

9.Sınıf Konu
9 Sınıf Lise 1 kümeler matematik yazılı konu anlatımı Kümeler de işlemler Kümeler de Kartezyen çarpımı işlemi ve özellikleri ve tümleyen işlemi ve özellikleri açıklar. VİDEO KONU ANLATIMINA GİT >>> Konu: Kümeler de Kartezyen çarpımı Kazanım: İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar.    Kartezyen Çarpım A ve B boş olmayan iki küme olmak koşuluyla birinci bileşeni A kümesinden, ikinci bileşeni B kümesinden alınarak elde edilen bütün sıralı ikililerin kümesine A ile B nin kartezyen çarpımı denir. Ve A x B şeklinde gösterilir. Buna göre; A x B = {(x, y) | x ∈ A ve y ∈ B} dir. Örnek: A = {a, b, c} ve B = {2, 3} kümeleri için A x B ve B x A yı bulalım. Çözüm: A x B = { (a,2),(a,3),(b,2),(b,3),(c,2),(c,3) } B x A = { (2,a),(3,a),(2,b),(3,b),(2,c),(3,c) } Uyarı: A x ...
Kümelerde İşlemler Birleşim Kesişim Fark ve Tümleyen

Kümelerde İşlemler Birleşim Kesişim Fark ve Tümleyen

9.Sınıf Konu
9 Sınıf Lise 1 kümeler matematik yazılı konu anlatımı Kümeler de işlemler birleşim işlemi ve özellikleri kesişim işlemi ve özellikleri fark işlemi ve özellikleri ve tümleyen işlemi ve özellikleri açıklar.   VİDEO KONU ANLATIMINA GİT >>> Konu: Kümeler de işlemler bireşim kesişim fark ve tümleyen Kazanım: Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer.  KÜMELERDE İŞLEMLER a) Birleşim İşlemi A kümesi ile B kümesinin bütün elemanlarından oluşan kümeye, bu iki kümenin birleşimi denir. A ∪ B şeklinde gösterilir. A ∪ B kümesi aşağıdaki şekildeki taralı bölgedir. kümeler birleşim Kümelerde birleşim ile ilgili özellikler; A ∪ A = A (Tek kuvvet özelliği) A ∪ Ø = A A ∪ E = E A ∪ B = B ∪ A (Değişme özelliği) (A ∪ B) ∪ C = A ∪ (B ∪ C) (Birleşme öz...
Tanım, aksiyom, teorem ve ispat nedir kavramlarının anlamı nedir

Tanım, aksiyom, teorem ve ispat nedir kavramlarının anlamı nedir

9.Sınıf Konu
9 Sınıf Tanım, aksiyom, teorem ve ispat nedir kavramlarını açıklar. Mantık yazılı konu anlatımı nasıl anlaşılır değeri nasıl bulunur , değili olumsuzunu bulma VİDEO KONU ANLATIMINA GİT >>> Konu: Tanım, aksiyom, teorem ve ispat nedir kavramlarının anlamı nedir Kazanım:  Tanım, aksiyom, teorem ve ispat kavramlarını açıklar.  Tanım: Bir terimi anlamları daha önceden bilinen terimler yardımıyla ifade etmeye tanım denir. İyi bir tanım, tanımlı ve tanımsız terimlerden yararlanmalı, herkes için açık, anlaşılır ve tutarlı olmalı, aynı türden kavramları kapsamalı, aynı türden olmayan kavramları dışarıda bırakmalıdır. Örnek: Aşağıdaki terimlerin tanımlarını yapıp inceleyelim. a. Işın b. Çember c. Rakam Çözüm: a. “Işın: Başlangıç noktası belli olan ve o noktadan sonsuza doğru uzanan...
Niceleyiciler Her Bazı nedir değili sembolleri Açık önerme özellikleri

Niceleyiciler Her Bazı nedir değili sembolleri Açık önerme özellikleri

9.Sınıf Konu
9 Sınıf Mantık yazılı konu anlatımı Niceleyiciler açık önermeler nedir, değerleri anlamı doğruluk tablosu oluşturma ve özellikleri nelerdir. nasıl anlaşılır değeri nasıl bulunur , değili olumsuzunu bulma VİDEO KONU ANLATIMINA GİT >>> Konu: Açık önerme Niceleyiciler Her Bazı nedir Kazanım:  Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. NİCELEYİCİLER İki tane niceleyicimiz vardır. Bunlardan bir tanesi  “HER” diğeri de “BAZI”kelimeleridir. “Her” sözcüğü; tüm elemanları kapsadığı için ona evrensel niceleyicidenilmiştir ve “6” sembolü ile gösterilir.  “Bazı” sözcüğü, en az bir tane anlamında kullanıldığı için bu niceleyiciye var­lıksal niceleyici denir ve “ 7 ” sembolü ile gösterilir. Mantık Nedir?Mantık, doğru düşünme biçimini araştıran bir araştırma alanıdır. Gü...
Koşullu önerme nedir yada , ise, ancak ve ancak nedir  özellikleri

Koşullu önerme nedir yada , ise, ancak ve ancak nedir özellikleri

9.Sınıf Konu
9 Sınıf Mantık yazılı konu anlatımı koşullu önerme nedir, yada bağlacı, ise bağlacı , ancak ve ancak bağlacı nedir, değerleri anlamı doğruluk tanblosu oluşturma ve özellikleri nelerdir. nasıl anlaşılır değeri nasıl bulunur , değili olumsuzunu bulma VİDEO KONU ANLATIMINA GİT >>> Kazanım : Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. Mantık Nedir?Mantık, doğru düşünme biçimini araştıran bir araştırma alanıdır. Günlük hayattaki mantık terimi de benzer anlamdadır. Birşeyin mantıklı olup olmaması kişilere ve durumlara göre değişebilir.  (daha&helliip;)
Bileşik önerme nedir Ve Veya De morgan nedir  özellikleri

Bileşik önerme nedir Ve Veya De morgan nedir özellikleri

9.Sınıf Konu
9 Sınıf Mantık yazılı konu anlatımı Bileşik önermeler ve bağlacı veya bağlacı nedir özellikleri doğruluk değerleri ve doğruluk tablosu oluşturma önerme nedir, nasıl anlaşılır değeri nasıl bulunur , değili olumsuzunu bulma VİDEO KONU ANLATIMINA GİT >>> Kazanım : Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ‘‘ve, veya, ya da’’ bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. Mantık Nedir?Mantık, doğru düşünme biçimini araştıran bir araştırma alanıdır. Günlük hayattaki mantık terimi de benzer anlamdadır. Birşeyin mantıklı olup olmaması kişilere ve durumlara göre değişebilir.  (daha&helliip;)
Matematikte Küme ne anlama gelir?

Matematikte Küme ne anlama gelir?

9.Sınıf Konu
Kümeler nedir tanımı? Matematikte Küme ne anlama gelir? 9.Sınıf Kümeler Konu anlatımı Temel kavramlar nedir nasıl gösterilir türleri nelerdir, elemanları nasıl gösterilir eleman sayıları nasıl gösterilir.   VİDEO KONU ANLATIMINA GİT >>> (daha&helliip;)
Önermeler nedir doğruluk değeri olumsuzunu bulma Konu Anlatımı

Önermeler nedir doğruluk değeri olumsuzunu bulma Konu Anlatımı

9.Sınıf Konu
9 Sınıf Mantık yazılı konu anlatımı önerme nedir, nasıl anlaşılır değeri nasıl bulunur , değili olumsuzunu bulma VİDEO KONU ANLATIMINA GİT >>> ----------------------- Mantık Nedir?Mantık, doğru düşünme biçimini araştıran bir araştırma alanıdır. Günlük hayattaki mantık terimi de benzer anlamdadır. Birşeyin mantıklı olup olmaması kişilere ve durumlara göre değişebilir.  (daha&helliip;)