9.Sınıf Kümeler Konu anlatımı Temel kavramlar nedir nasıl gösterilir türleri

Kümeler nedir tanımı? Matematikte Küme ne anlama gelir? 9.Sınıf Kümeler Konu anlatımı Temel kavramlar nedir nasıl gösterilir türleri nelerdir, elemanları nasıl gösterilir eleman sayıları nasıl gösterilir.  
VİDEO KONU ANLATIMINA GİT >>>

KÜMELERDE TEMEL KAVRAMLAR
A) KÜME KAVRAMI ve KÜMELERİN GÖSTERİMİ


Küme Nedir
Küme, nesnelerin özelliklerine göre tanımlanmış bir topluluktur.
Kümeyi oluşturan nesnelerin her birine kümenin elemanları denir.
Kümeler genellikle A, B, C, D, K, … gibi büyük harflerle gösterilir.
Bir a elemanı C kümesinin elemanı ise bu durum “a ∈ C” biçiminde yazılır ve
“a elemanıdır C” diye okunur.

Bir b elemanı F kümesinin elemanı değilse bu durum “b ∉ F” biçiminde yazılır ve
“b elemanı değildir F” diye okunur. 

Bir A kümesinin eleman sayısı s(A) ile gösterilir.

!!! Kümede, aynı eleman bir defa yazılır.

>Kümeler Nasıl Gösterilir

Kümelerin 3 farklı gösterim şekli vardır

Liste Yöntemi
Kümenin elemanlarının, { } biçimindeki bir parantez içine sıra gözetilmeden yazılmasına “liste yöntemiyle gösterme” denir.
A = {1, 3, 5, 7}

Ortak Özellik Yöntemi
Kümenin elemanlarının ortak özelliklerinin belirtilerek yazılmasına “ortak özellik yöntemi” denir.
A = {20 den küçük çift doğal sayılar} 

Venn Şeması
Kümeyi oluşturan elemanların kapalı bir şekil içine, önüne “•” konularak yazılmasına “Venn Şeması” ile gösterim denir.

>KÜMELERİN ÇEŞİTLERİ
 Evrensel Küme
Üzerinde işlem yapılan bütün kümeleri kapsayan, boş kümeden farklı olan kümeye evrensel küme denir. Genellikle E harfi ile gösterilir. 

 Sonlu Küme
Elemanları sayılarak bitirilebilen kümelere sonlu küme denir.
A = {7 ile 26 arasındaki doğal sayılar}

Sonsuz Küme
Elemanları sayılarak bitirilemeyen kümelere sonsuz küme denir.
A = {36 dan büyük doğal sayılar} 

Boş Küme
Elemanı olmayan kümeye boş küme denir. Boş küme {} ya da Ø sembolü ile gösterilir.
A = {}
B = {Haftanın üç harfli günleri}

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top