Çarşamba, Mart 27Bir Garip Matematikci

5.SINIF VİDEO LİSTESİ

Doğal Sayılar
* Milyonlar (YENİ)
* Milyonlar 1 (okuma yazma)

* Milyonlar 2( Basamak ve sayı değerleri)
* Milyonlar Çözümlü örnekler

Örüntüler
* Örüntüler (YENİ)
* Örüntülerde kural bulma ve devam ettirme

* Örüntüler Çözümlü örnekler

Doğal Sayılarda işlemler
* Toplama Çıkarma (YENİ)
* Doğal sayılarla toplama ve çıkarma

* Zihinden toplama ve çıkarma işlemi
* Doğal sayılarda yuvarlama ve Tahmin
* Çarpma İşlemi (YENİ)
* Doğal sayılarla çarpma işlemi

* Doğal sayılarla Bölme işlemi (YENİ)
* Zor Virgüllü Bölme işlemi (YENİ)
* Bölme işlemi alıştırmaları 1
* Bölme işlemi Alıştırmaları 2

* 10,100,1000 ile pratik Çarpma Bölme
* Doğal sayıları karesi ve küpü
Doğal sayılarda parantezli işlemler
Dört işlem içeren problemleri çözer.

Kesirler
* Kesir nedir Kesir türleri ve dönüştürme
* Kesirlerde sıralama ve karşılaştırma
Sadeleştirme genişletme denk kesir
* Kesirlerde Toplama ve çıkarma işlemi
* Kesirlerle toplama ve çıkarma problemleri

Ondalık Gösterim
* Kesirlerin Ondalık gösterimi
* Ondalık gösterim nedir okuma yazma basamaklar
* Ondalık gösterimleri sayı doğrusunda gösterme
* Ondalık gösterimlerde Toplama ve Çıkarma

Yüzdeler
Kesir ondalık yüzde dönüştürme
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesini bulma

Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
*Doğru, doğru parçası ve ışını nedir ve sembolle gösterme.
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumu
Bir doğru parçasına eşit uzunlukta doğru parçası çizme
Bir Doğruya paralel Doğru çizme
Açı nedir Açı türleri

Üçgenler ve Dörtgenler
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır.
Üçgen nedir ve açılarıan kenarlarına göre üçgen türleri
Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun temel elemanlarını belirler
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri

Uzunluk ve Zaman Ölçme
Uzunluk ölçme birimleri metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre dönüştürme problemler
Üçgen ve dörtgenlerin çevre uzunluklarını hesaplama
Zaman ölçü birimleri birbirine dönüştürme ve problemler.

Alan Ölçme
Dikdörtgenin alanını hesaplar; santimetrekare ve metrekareyi kullanır.
Belirlenen bir alanı santimetrekare ve metrekare birimleriyle tahmin eder.
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur.
Dikdörtgenin alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer.

Geometrik Cisimler
Dikdörtgenler prizması nedir özellikleri.
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplama.

Veri Toplama ve Değerlendirme
Veri toplamayı gerektiren araştırma soruları oluşturur.
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir.
Sıklık tablosu veya sütun grafiği ile gösterilmiş verileri yorumlamaya yönelik problemleri çözer.