5.SINIF VİDEO LİSTESİ

 

Doğal Sayılar
* Milyonlar (YENİ)
* Milyonlar (2018)

* Milyonlar 1 (okuma yazma)

* Milyonlar 2( Basamak ve sayı değerleri)
* Milyonlar Çözümlü örnekler(YENİ)
* Milyonlar Çözümlü örnekler(2018)

Örüntüler
* Örüntüler (YENİ)
* Örüntüler (2018)
* Örüntülerde kural bulma ve devam ettirme

* Örüntüler Çözümlü örnekler(YENİ)
* Örüntüler Çözümlü örnekler

Doğal Sayılarda işlemler
* Toplama Çıkarma (YENİ)
* Toplama Çıkarma (2018)
* Toplama Çıkarma Çözümlü Örnekler (YENİ)
* Doğal sayılarla toplama ve çıkarma

* Zihinden toplama ve çıkarma işlemi
* Doğal sayılarda yuvarlama ve Tahmin
* Çarpma İşlemi Konu Anlatımı (YENİ)
* Çarpma İşlemi Soru Çözümü (YENİ)

* Doğal Sayı Çarpma İşlemi (2018)
* Doğal Sayı Çarpma İşlemi (2017)

* Doğal sayılarla Bölme işlemi (2018)
* Zor Virgüllü Bölme işlemi (2018)
* Bölme işlemi alıştırmaları 1
* Bölme işlemi Alıştırmaları 2

* 10,100,1000 ile pratik Çarpma Bölme
* Doğal sayıları karesi ve küpü
Doğal sayılarda parantezli işlemler
Dört işlem içeren problemleri çözer.

Kesirler
* Kesir nedir Kesir türleri ve dönüştürme
* Kesirlerde sıralama ve karşılaştırma
Sadeleştirme genişletme denk kesir
* Kesirlerde Toplama ve çıkarma işlemi
* Kesirlerde Toplama ve çıkarma Problemler(YENİ)

Ondalık Gösterim
* Kesirlerin Ondalık gösterimi
* Ondalık gösterim nedir okuma yazma basamaklar
* Ondalık gösterimleri sayı doğrusunda gösterme
* Ondalık gösterimlerde Toplama ve Çıkarma

Yüzdeler
Kesir ondalık yüzde dönüştürme(YENİ)
Kesir ondalık yüzde dönüştürme

Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesini bulma(YENİ)
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesini bulma

Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
Doğru, doğru parçası ve ışını nedir ve sembolle gösterme.
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumu
Bir doğru parçasına eşit uzunlukta doğru parçası çizme
Bir Doğruya paralel Doğru çizme
Açı nedir Açı türleri Konu Anlatımı
* Açı nedir Açı türleri Soru Çözümü

Üçgenler ve Dörtgenler
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır.
Üçgen nedir ve açılarıan kenarlarına göre üçgen türleri(YENİ)
Dikdörtgenler(Kare,dikdörtgen,paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuk(YENİ)
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri (YENİ)

Veri Toplama ve Değerlendirme
* Araştırma sorusu, Çetele Sıklık ve Sütun Grafiği

Uzunluk ve Zaman Ölçme
* Uzunluk ölçme birimleri m-km, m-dm-cm-mm dönüştürme problemler
* Uzunluk ölçme birimleri Soru Çözümü

Üçgen ve dörtgenlerin çevre uzunluklarını hesaplama
* Zaman ölçme birimleri birbirine dönüştürme ve problemler.(YENİ)

Alan Ölçme
Dikdörtgenin alanını hesaplar; santimetrekare ve metrekareyi kullanır.
Belirlenen bir alanı santimetrekare ve metrekare birimleriyle tahmin eder.
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur.
Dikdörtgenin alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer.

Geometrik Cisimler
Dikdörtgenler prizması nedir özellikleri.
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplama.

 

Scroll to Top