6.SINIF VİDEO LİSTESİ

6.Sınıf Matematik Konuları Listesi

1. Ünite
Doğal Sayılar ve İşlemler

* Üslü Nicelikler (YENİ)
* Üslü Nicelikler (2018)

* Üslü Nicelikler Çözümlü Örnekler (YENİ)

* Doğal Sayılarla İşlem Önceliği (YENİ)
* Doğal Sayılarla İşlem Önceliği (2018)

* İşlem Önceliği Çözümlü Örnekler (YENİ)

* Ortak Çarpan ve Dağılma Özelliği (2018)
* Ortak Çarpan ve Dağılma Özelliği

* Doğal Sayı Problemleri (YENİ)
* Doğal Sayı Problemleri (2018)

* Doğal Sayılarla Dört İşlem Problemleri

Çarpanlar ve katlar
* Çarpanlar ve Katlar Giriş (YENİ)
* Çarpanlar ve Katlar Giriş (2018)

* Çarpanlar ve Katlar çarpan ağacı

* Asal sayılar Asal çarpanlar
* Kalansız bölünebilme kuralları(YENİ)
* Kalansız bölünebilme kuralları(2018)

* Bölünebilme Kuralları Çözümlü örnekler

KÜMELER
Kümeler Konu Anlatımı (YENİ)
Kümeler (1)  Giriş(2018)
Kümeler 2 Kesişim Birleşim(2018)
Kümeler Çözümlü Örnekler (YENİ)
Kümeler Soru Cevap Test Çözümlü Örnekler (2018)

Tam Sayılar
Tam Sayılar Giriş Sayı doğrusu Mutlak Değer
Tam Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama(2018)
Tam Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama

Tamsayılar giriş Çözümlü Örnekler
Tam Sayılarda Toplama  Çıkarma İşlemi Konu
Tam Sayılarda Toplama  Çıkarma İşlemi Soru
Sayı pulları ile tamsayılar da toplama ve çıkarma

KESİRLER
Kesirler Giriş
Kesirlerde karşılaştırma Sıralama(2018)
Kesirleri sayı doğrusunda gösterme Sıralama

Kesirlerde Toplama ve Çıkarma Konu
Kesirlerde Toplama ve Çıkarma Soru
Kesirlerde Çarpma ve Bölme Konu
Kesirlerde Çarpma Soru Çözümü
Kesirlerde Bölme Soru Çözümü
Kesirlerle Yapılan İşlemlerin Sonucunu Tahmin Etme
Kesirlerde Problem Çözme
Kesirler Genel Tekrar 20 Soru

Ondalık Gösterim Ondalık Kesirler
Kesirlerin Ondalık Gösterimi Konu
Kesirlerin Ondalık Gösterimi Soru
Ondalık Gösterim Giriş
Ondalık Gösterim Okuma Yazma Basamaklar değerler
Ondalık Gösterimi Verilen Sayıları Çözümleme
Ondalık Gösterimi Verilen Sayılarda çözümleme Soru
Ondalık Gösterimi Verilen Sayılarda Sıralama
Ondalık Gösterimi Verilen Sayılarda Yuvarlama
Ondalık Gösterimi Verilen Sayılarda Yuvarlama Soru Çözümü
Ondalık Gösterimlerde Toplama çıkarma Konu
Ondalık Gösterimlerde Toplama çıkarma Soru
Ondalık Gösterimi Verilen Sayılarla Çarpma Konu
Ondalık Gösterimi Verilen Sayılarla Çarpma Soru
Ondalık Gösterimi Verilen Sayılarla Bölme İşlemi
Ondalık Gösterim 10,100 ve 1000 ile Kısa Yoldan Çarpma ve Bölme
İşlemlerin Sonucunu Tahmin Etme
Ondalık Gösterimlerle Problem Çözme
Ondalık Kesir Problemleri Soru çözümü (YENİ)

Ondalık Kesir Problemleri Soru çözümü 1
Ondalık sayı problemleri Soru Çözümü 2

 

ORAN
Oran Birimli Birimsiz Oran(YENİ)
Oran Birimli Birimsiz Oran

Oran Soru Çözümü
Oran Problemleri Soru Çözümü
Çoklukları Oran ile Karşılaştırma ve Farklı Biçimlerde Gösterme
Aynı veya Farklı Birime Sahip Çoklukları Oran ile Karşılaştırma

Cebirsel İfadeler
Cebirsel İfade Nedir Okuma Yazma Değer Bulma katsayı terim(YENİ)
Cebirsel İfade nedir
Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma Konu
Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma Soru
Cebirsel İfadelerde modelleme Toplama ve Çıkarma
Cebirsel ifadeler ve işlemler 20 adet çözümlü örnek
Bir Doğal Sayı ile Bir Cebirsel İfadenin Çarpımı

Örüntüler
Örüntü nedir ürüntü kuralı bulma
Örüntüler Çözümlü Örnekler Soru Cevap Test

Veri İşleme
4 Kazanım Tek Video Burada
* Araştırma Soruları Üretme, Veri Toplama ve Düzenleme
* İki Veri Grubuna Ait Araştırma Sorusu Oluşturma
* İki Gruba Ait Veri Toplama ve Düzenleme
* İkili Sıklık Tablosu ve İkili Sütun Grafiği

Veri Analizi
Aritmetik Ortalama ve Açıklık(YENİ)
Aritmetik Ortalama ve Açıklık

Açılar
Açılar Konu Anlatımı (Açı türleri, Tümler, Bütünler)(YENİ)
Açılar Soru Çözümü (Açı türleri, Tümler, Bütünler)(YENİ)
Açılar Soru Çözümü Açı türleri, Tümler, Bütünler

* Açılar (Komşu, Ters, Tümler, Bütünler)
* Açılar Çözümlü örnekler

Alan Ölçme  
* Üçgenin Alan ve Yükseklik(YENİ)
Paralelkenarın Alanı ve Yükseklik(YENİ)

Paralelkenarın Alanı ve Yükseklik

Uzunluk Ölçü birimlerini Dönüştürme
Uzunluk Ölçü birimleri Soru Çözümü
Çevre Hesaplama

Alan Ölçme Birimleri Dönüştürme 
Arazi Ölçme Birimleri Alan Arazi
Alan Ölçme Problemleri

Geometrik Cisimler ve Hacim Ölçme
Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi
Aynı Hacme Sahip Prizmalar
Hacim Ölçme Problemleri
Hacim Ölçme Birimleri Dönüşümler
Sıvı Ölçme Birimleri Dönüşümler
Hacim Ölçme Birimleri ile Sıvı Ölçme Birimlerinin İlişkisi
Sıvı Ölçme Problemleri

Çember
Çember Çizme
Çember ve Daire

Scroll to Top