Tanım, aksiyom, teorem ve ispat nedir kavramlarının anlamı nedir

9 Sınıf Tanım, aksiyom, teorem ve ispat nedir kavramlarını açıklar. Mantık yazılı konu anlatımı nasıl anlaşılır değeri nasıl bulunur , değili olumsuzunu bulma

VİDEO KONU ANLATIMINA GİT >>>


Konu: Tanım, aksiyom, teorem ve ispat nedir kavramlarının anlamı nedir
Kazanım:  Tanım, aksiyom, teorem ve ispat kavramlarını açıklar. 

Tanım: Bir terimi anlamları daha önceden bilinen terimler yardımıyla ifade etmeye tanım denir. İyi bir tanım, tanımlı ve tanımsız terimlerden yararlanmalı, herkes için açık, anlaşılır ve tutarlı olmalı, aynı türden kavramları kapsamalı, aynı türden olmayan kavramları dışarıda bırakmalıdır.

Örnek: Aşağıdaki terimlerin tanımlarını yapıp inceleyelim.
a. Işın b. Çember c. Rakam

Çözüm:
a. “Işın: Başlangıç noktası belli olan ve o noktadan sonsuza doğru uzanan noktalar kümesidir.” Bu tanımda geçen nokta, sonsuz ve küme kavramları yine birer terimdir.
b. “Çember: Düzlemde bir noktaya eşit uzaklıktaki noktalar kümesidir.” Burada da düzlem, nokta, eşitlik, uzaklık ve küme kavramları birer terimdir.
c. “Rakam: Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere denir.” Bu tanımda geçen sayı, sembol yine birer terimdir.

Aksiyom: Mantık ve matematikte teorem ispatında öncül işlevi gören, doğruluğu açık ve seçik olarak belirli olan ve bu nedenle ispatına gerek duyulmayan önermelere aksiyom denir.

Örnek: Aşağıda aksiyom örnekleri verilmiştir. İnceleyiniz.
a. İki farklı noktadan yalnız bir doğru geçer.
b. Tüm dik açıların ölçüleri birbirine eşittir.
c. Aynı düzlemde kesişmeyen doğrular paraleldir.
ç. Bir doğal sayının ardışığı da doğal sayıdır.

Teorem: Doğruluğu ispatlanması gereken önermelere teorem denir. Bir teoremin verilen kısmına hipotez (varsayım), ispatlanacak olan kısmına hüküm (yargı) denir. Bir teoremin hipotezinden hareketle hükmünün doğru olduğunu göstermeye teoremi ispatlamak denir.
p ⇒ q, bir teorem ise p, teoremin hipotezi, q ise hükmüdür.

Örnek: “İki tek sayının çarpımı tek sayıdır.” teoreminin hipotez ve hükmünü belirtip ifade edelim.
Çözüm: Teoremler p⇒q biçiminde olmalıdır. O hâlde hipotez p: “a ve b tek sayıdır.”
Hüküm q: “a · b tek sayıdır.” olur. Buradan teorem p⇒q: ” a ve b tek sayı ise a · b tek sayıdır.”
şeklinde ifade edilir.

İSPAT
bir teoremin hipotezi doğru iken mantıklı bir düşünce ile hükmününde doğru olduğunu göstermeye bu teoremin ispatlanması denir.

 

———-

bgmmatematik,birgaripmatematikci,matematik konu anlatımı,ortaokul matematik,Soru çözümü,çözümlü örnekler,mantık,9.sınıf,9.sınıf mantık,9.sınıf önermeler,önermenin değili,yada ,ise, ancak ve ancak

Bir Cevap Yazın

Scroll to Top