Cuma, Mart 22Bir Garip Matematikci

8.SINIF VİDEO LİSTESİ

8.SINIF MATEMATİK VİDEO LİSTESİ

Çarpanlar ve Katlar
* Çarpanlar ve katlar Konu(YENİ)
* Çarpanlar ve katlar Konu

* Çarpanlar ve katlar Kısa özet
* Çarpanlar ve katlar Soru
* Ebok ve Ekok Hesaplama Konu(YENİ)
* Ebok ve Ekok Hesaplama Konu

* Ebok ve Ekok Hesaplama Kısa Özet
* Ebok ve Ekok Hesaplama Soru
* Ebok ve Ekok Problemleri konu
* Ebok ve Ekok Problemleri Kısa Özet
* Ebok ve Ekok Problemleri Soru
* Çarpan Katlar 
Ebok  Ekok ÇIKMIŞ SORULAR(YENİ)

 

 Üslü İfadeler
* Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplama(YENİ)
* Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplama

* Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplama Soru Çözümü
* Üssü üssü Üslü denklemler  Konu (YENİ)
* Üssü üssü denklemler Sıralama Konu

* Üssü üssü denklemler Sıralama Soru
* Üslü sayılarda dört işlem toplama çıkarma çarpma bölme
* Üslü sayıları Çözümleme ve Sıralama Soru Çözümü
* Üslü sayılrda Çarpma bölme Konu(YENİ)
* Üslü sayılarda Çarpma bölme Soru
* Bilimsel Gösterim Çok büyük ve çok küçük sayılar Konu
* Bilimsel Gösterim Kısa Özet ve Çözümlü Örnekler
* Bilimsel Gösterim Soru Çözümü Örnekler
* Üslü sayıları Sorularını Neden Çözemiyorum

Gerçek Sayılar
Gerçek Sayılar Rasyonel İrrasyonel KONU
Gerçek Sayılar Rasyonel İrrasyonel KONU(YENİ)
Gerçek Sayılar Rasyonel İrrasyonel SORU
Devirli Ondalık sayıları rasyonele çevirme

Kareköklü İfadeler Köklü Sayılar
Köklü sayılar Giriş
Köklü Sayılar Giriş KONU(YENİ)
Tam kare Olmayan sayılar a kök b (YENİ)
Tam kare ve tam kare olmayan sayılar SORU
Kareköklü ifadelerde Çarpma ve Bölme KONU
Kölü Sayılarda Çarpma ve Bölme SORU
Kareköklü ifadelerde Toplama ve Çıkarma KONU
Kölü Sayılarda Toplama ve Çıkarma SORU
Ondalık İfadelerin Karekökleri KONU
Ondalık ve Rasyonel Kökler SORU
Kareköklü bir ifadeyi doğal sayı yapan çarpanlar

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar.

Özdeşlik ile Denklem Arasındaki Fark

Cebirsel İfadelerde çarpma işlemi ifadelerin çarpımı
Özdeşlikler İki kare farkı , Tam kare ifadeleri modellerle açıklar.
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırma KONU
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırma SORU 1
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırma SORU 2
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırma SORU 3

Doğrusal Denklemler

Doğrusal ilişki içeren gerçek yaşam durumlarına ait tablo, grafik ve denklemi oluşturur ve yorumlar.

Doğrunun eğimi

Doğrusal denklemlerde bir değişkeni diğeri cinsinden düzenleyerek ifade eder.

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözme

 

Denklem Sistemleri

İki bilinmeyenli doğrusal denklem sistemlerini çözer.D

Doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri ile bu denklemlere karşılık gelen doğruların grafikleri arasında ilişki kurar.

 

Eşitsizlikler

Eşitsizlikler yazma

Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterir.

Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer.

 

Üçgenler

Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder.

Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir.

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir.

Üçgen olma şartları

Pisagor bağıntısı ve ilgili problemler

 

Dönüşüm Geometrisi

Koordinatta Yansıma Konu Anlatımı
Koordinatta Yansıma kısa Özet Soru Çözümü
Koordinatta Öteleme Konu Anlatımı
Koordinatta Öteleme Özet Soru Çözümü
Koordinatta Dönme Konu Anlatımı
Koordinatta Dönme Özet Soru Çözümü

 

Eşlik ve Benzerlik

Eşlik ve Benzerlik Konu anlatımı

Eşlik ve Benzerlik Soru Çözümü

 

Geometrik Cisimler

Prizmaları tanır ve temel özelliklerini elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.

Dik dairesel silindirin Özellikleri Alanı Hacmi Problemler

Silindirin Özellikleri Alanı Hacmi Problemler SORU ÇÖZÜMÜ

Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.

Dik koniyi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.

Histogram

Histogram Nedir Nasıl çizilir yorumlama