Pazar, Kasım 18Bir Garip Matematikci

7.SINIF VİDEO LİSTESİ

7.Sınıf Matematik Konuları Listesi

1. Ünite
7.Sınıf Tamsayılar
* Tam Sayılarla toplama Çıkarma ve problemler(YENİ)
* Tam Sayılarla toplama Çıkarma Konu
* Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme Konu (YENİ)
* Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme Konu 

* Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme Soru
* Tam Sayılarla Çarpma Sayı pulları ile modelleme
* Tam Sayıların Kuvveti Üslü sayı  (YENİ)
* Tam Sayıların Kuvveti Üslü sayı konu
* Tam Sayıların Kuvveti Üslü sayı Soru
* Tam Sayılarda işlem önceliği  (YENİ)

* Tam Sayı Problemler Konu
* Tam Sayı Problemler Soru

7.Sınıf Rasyonel Sayılar
* Rasyonel Sayıları Sayı Doğrusunda Gösterme(YENİ)
* Rasyonel Sayılar Ve Sayı Doğrusunda Gösterimi

* Rasyonel Sayıların Ondalık Gösterimi Devirli
* Rasyonel Sayılar Giriş Çözümlü örnekler
* Rasyonel Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama
* Rasyonel Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama SORU
* Rasyonel Sayılarla Toplama ve Çıkarma Konu
* Rasyonel Sayılarla Toplama ve Çıkarma Soru Örnek
* Rasyonel Sayılarla Çarpma ve Bölme
* Rasyonel Sayıların Karesi ve Küpü
* Rasyonel Sayılarla Çok Adımlı İşlemler (İşlem Önceliği)
* Rasyonel Sayılarla Çok Adımlı İşlemler (Merdivenli )
* Rasyonel Sayılarla Çok Adımlı İşlemler Soru
* Rasyonel Sayı Problemleri
* Rasyonel Sayı Problemleri Soru

2. Ünite
Eşitlik ve Denklem Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
Denklemleri Kurma ve Denklem Çözme
Terazili denklemler Konu Soru
Rasyonel denklemler Konu soru
Denklem Kurma Problemleri

Doğrusal Denklemler
Koordinat Sistemi Yer bulma Bölgeler Konu
Koordinat Sistemi Yer bulma Bölgeler Soru
İki Değişken Arasındaki Doğrusal İlişki
Doğrusal Denklemlerin Grafiği

3. Ünite
Oran ve Orantı
Oran Orantı Konu
Oran Orantı Soru
Doğru Orantı ve Ters Orantı Problemler Konu
Doğru Orantı ve Ters Orantı Problemler Soru

Yüzdeler
Yüzde hesaplama Konu Anlatımı
Yüzde hesaplama Soru Örnek
Yüzde Kar Zarar Problemler Konu
Yüzde Kar Zarar Problemler Soru
Faiz Hesaplama Problemleri Konu
Faiz Hesaplama Problemleri Soru 1
Faiz Hesaplama Problemleri Soru 2

4. Ünite
Doğrular ve Açılar
Bir Açıya Eş Bir Açı Çizme
Bir Açının AçıortayınıÇizme
İki Paralel  Bir Kesende Açılar(Ters, yöndeş … )
Doğruda açılar ZUM VE MUZ kuralları

Çember ve Daire
Çemberde Merkez Açı
Çemberin ve Çember Parçasının Uzunluğu (YENİ)
Çemberin ve Çember Parçasının Uzunluğu
Dairenin ve Daire Diliminin Alanı

Araştırma Soruları Üretme, Veri Toplama, Düzenleme, Değerlendirme ve Yorumlama
Bir Veri Grubuna Ait Daire Grafiği
Verilere İlişkin Çizgi Grafiği
Bir Veri Grubuna Ait Ortalama, Ortanca ve Tepe Değer
Verilerin Uygunluğuna Göre Grafik Çeşitleri

5. Ünite
7.Sınıf  Çokgenler
Çokgenlerin Köşegenleri, İç ve Dış Açıları Konu
Çokgenlerin Köşegenleri, İç ve Dış Açıları Soru
Düzgün Çokgenler

Dörtgenler
Eşkenar Dörtgenin ve Yamuğun Alanı
Alan ile İlgili Problemler

7.Sınıf Dönüşüm Geometrisi
Eş Şekiller
Öteleme
Yansıma

Farklı Yönlerden Görünümleri Verilen Yapıyı Oluşturma

7.sınıf matematik konuları 2017 2018,7.sınıf matematik konuları anlatımı,7 sınıf matematik konuları test,7. sınıf matematik konuları ,7 sınıf matematik konuları rasyonel sayılar,8.sınıf matematik konuları,7 sınıf konuları