Üs Kavramı:
(a) reel sayı ve (m) bir pozitif tamsayı olmak üzere; aifadesi, m tane (a) nın çarpımını gösterir.

am = a . a . a…a şeklinde gösterilir.

a bir reel sayı, n bir pozitif tamsayı olmak üzere, n tane a sayısının çarpımı an dir.

(a ya taban, n ye kuvvet denir.)

Örnek
3.3.3.3 = 34 = 81
(-3). (-3). (-3) = (-3)3 = -27
x ¹ 0 olmak üzere x = 1 dir.

Örnekler:

23 = 2 . 2 . 2 =8
52 = 5 . 5 = 25