Pazar, Eylül 26Bir Garip Matematikci
Shadow

Etiket: yazılı anlatım

Mutlak Değerli Denklemler Nedir Nasıl Çözülür Yazılı Anlatımı / 9.sınıf

Mutlak Değerli Denklemler Nedir Nasıl Çözülür Yazılı Anlatımı / 9.sınıf

9.Sınıf Konu
9 Sınıf Lise 1  Mutlak Değerli Denklemler  Nedir Nasıl çözülür nedir nasıl gösterilir  matematik yazılı konu anlatımı ilgili problemler çözer ve özellikleri açıklar. VİDEO KONU ANLATIMINA GİT >>> Konu: Mutlak Değerli Denklemler Kazanım: Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin çözüm kümelerini bulur Mutlak Değer Nedir Tanımı Sayı doğrusu üzerindeki herhangi bir x reel sayısının başlangıç noktasına (orjin) olan uzaklığına x sayısının mutlak değeri denir ve |x| ile gösterilir. Mutlak değer uzaklık belirttiğinden dolayı her zaman pozitif bir gerçek sayıya eşittir. Buradan anlaşılacağı üzere pozitif ifadelerin mutlak değeri kendisine, negatif ifadelerin mutlak değeri ise ters işaretlisine (başına eksi yazılır) eşittir. Yine mutlak değer uzaklık belir...
Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler Nedir Çözümleri Konu Anlatımı / 9.Sınıf

Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler Nedir Çözümleri Konu Anlatımı / 9.Sınıf

9.Sınıf Konu
9 Sınıf Lise 1  Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik Nedir Nasıl çözülür nedir nasıl gösterilir  matematik yazılı konu anlatımı ilgili problemler çözer ve özellikleri açıklar. VİDEO KONU ANLATIMINA GİT >>> Konu: Birinci Dereceden Eşitsizlikler Kazanım: Birinci dereceden bir bilinmeyenli Eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. EŞİTSİZLİK NEDİR?   >, <, ≤, ≥ sembollerinden birinin kullanıldığı dengede olmama durumunu anlatan matematiksel ifadelere eşitsizlik denir. < : Küçüktür > : Büyüktür ≤ : Küçük eşittir. ≥ :Büyük eşittir. ÖRNEK Bir trendeki yolcuların sayısı 18 den fazla 54’ten azdır. Buna göre trendeki yolcu sayısı hangi aralıktadır? Çözüm: Yolcu sayısına B dersek; 18<B<54 yazarız. Eşitsizlik kurmayı ve eşitsizlikleri sayı doğrusu üzerinde gösterme  Eşitsizl...
Birinci Dereceden Denklem Nedir Nasıl çözülür

Birinci Dereceden Denklem Nedir Nasıl çözülür

9.Sınıf Konu
9 Sınıf Lise 1  Birinci Dereceden Denklem Nedir Nasıl çözülür nedir nasıl gösterilir  matematik yazılı konu anlatımı ilgili problemler çözer ve özellikleri açıklar. VİDEO KONU ANLATIMINA GİT >>> Konu: Birinci Dereceden Denklem Kazanım: Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin çözüm kümelerini bulur. Bir bilinmeyenli denklemin tanımı Denklem nedir  a ve b gerçel (reel) sayılar ve a ≠0 olmak üzere, ax + b = 0 eşitliğine birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Bu denklemi sağlayan x değerlerine denklemin kökü, denklemin kökünün oluşturduğu kümeye denklemin çözüm kümesi denir. Denklem çözme Verilen denklem çözerken kullanılacak en temel yöntem "bilinenler bir tarafa bilinmeyenler i bir tarafa atmaktır" bgmmatematik.com Uygulaması şu şekildedir. 2x- 4 = x ...
Aralık kavramı (Kapalı, açık, yarı açık aralık ) Yazılı Anlatım / 9.Sınıf

Aralık kavramı (Kapalı, açık, yarı açık aralık ) Yazılı Anlatım / 9.Sınıf

9.Sınıf Konu
9 Sınıf Lise  Kapalı, açık ve Yarı açık aralık nedir nasıl gösterilir işlemleri elerdir  olaylar matematik yazılı konu anlatımı ilgili problemler çözer ve özellikleri açıklar. VİDEO KONU ANLATIMINA GİT >>> Konu: Birinci Dereceden Denklem Kazanım: Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. KAPALl ARALIK a ile b reel sayılar ve a < b olsun, a ve b sayıları ile bu sayıların arasındaki tüm reel sayıları içine alan küme [a, b] veya a≤ x ≤ b, x ∈ R şeklinde gösterilir ve böyle aralıklara kapalı aralık denir . AÇIK ARALIK a, b ∈ R ve a aralik2 Yukarıdaki açık aralık, (a, b) biçiminde ya da x ∈ R olmak üzere, a < x < b biçiminde de gösterilir. ------------------------------------------------ YARI AÇIK ARALIK a, b ∈ R ve a b noktası çıkarılırsa [a, b) veya x ...
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumlar Konu Anlatımı /9.sınıf

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumlar Konu Anlatımı /9.sınıf

9.Sınıf Konu
9 Sınıf Lise  Gerçek hayatta periyodik olaylar matematik yazılı konu anlatımı ilgili problemler çözer ve özellikleri açıklar. VİDEO KONU ANLATIMINA GİT >>> Konu:  Gerçek Hayatta Periyodik Olaylar Kazanım: Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. Günlük Hayatta Periyodik Durumlarla İlgili Problemler "12 Kasım 1980 tarihinde doğan Fatma Hanım, 12 Kasım 2017 tarihinde doğum gününü pazar günü kutlamıştır. Fatma Hanım hangi gün doğduğunu hesaplamak istemiştir." Yukarıdaki gibi bir durum ile ilgili ne söylenebilir? Fatma Hanım, matematiksel işlemler kullanarak bu hesabı yapabilir mi?   ÖR ) Ayın 15 inde maaş alan Derya Hanım, eylül ayı maaşının cuma günü yattığını bilmektedir. Buna göre ekim ayı maaşının hangi gün yatacağını bulalım. Çözü...
EBOB ve EKOK Nedir Nasıl Bulunur Yazılı Konu Anlatımı / 9.Sınıf

EBOB ve EKOK Nedir Nasıl Bulunur Yazılı Konu Anlatımı / 9.Sınıf

9.Sınıf Konu
9 Sınıf Lise   matematik yazılı konu anlatımı Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer ve özellikleri açıklar. VİDEO KONU ANLATIMINA GİT >>> Konu: EBOB ve EKOK Bulma Ve problem çözme Kazanım:  Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar EN BÜYÜK ORTAK BÖLEN Ebob Obeb Nedir Nasıl Bulunur Bir sayı, iki farklı doğal sayının böleni ise, buna doğal sayıların ortak böleni denir. İki ya da daha fazla sayma sayısının ortak bölenleri arasında en büyük olanına, bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve e.b.o.b. biçiminde gösterilir. E.b.o.b. bulunurken verilen sayıları aynı anda bölen asal sayıların çarpımı bu sayıların e.b.o.b. unu verir. İki veya daha fazla doğal sayının e.b.o.b. u bu sayıların ortak asal çarpanlarının her birine, ayrı ayrı bö...
Bölünebilme Kuralları Yazılı Konu Anlatımı

Bölünebilme Kuralları Yazılı Konu Anlatımı

9.Sınıf Konu
9 Sınıf Lise 1 2,3,4,5,6,7,8,9 Bölünebilme Kuralları matematik yazılı konu anlatımı Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer ve özellikleri açıklar. VİDEO KONU ANLATIMINA GİT >>> Konu: Bölünebilme Kuralları Kazanım: Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer BÖLÜNEBİLME KURALLARI 2 İle Bölünebilme Birler basamağındaki rakamı çift olan sayılar 2 ile tam bölünür. Tek sayıların 2 ile bölümünden kalan 1 dir.    3 İle Bölünebilme Rakamlarının sayısal değerleri toplamı 3 ün katı olan sayılar 3 ile tam bölünür. Bir sayının 3 ile bölümünden kalan, rakamlarının toplamının 3 ile bölümünden kalana eşittir.    4 İle Bölünebilme Bir sayının onlar basamağındaki rakam ile birler basamağındaki rakamın (son iki basamak) belirttiği...
Sayı Kümeleri Arasındaki İlişki Yazılı Konu Anlatımı 9. Sınıf

Sayı Kümeleri Arasındaki İlişki Yazılı Konu Anlatımı 9. Sınıf

9.Sınıf Konu
9 Sınıf Lise 1 Sayı Kümeleri matematik yazılı konu anlatımı doğalsayı, tamsayı, rasyonel sayı ve gerçek sayıların Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir ve özellikleri açıklar. VİDEO KONU ANLATIMINA GİT >>> Konu: Sayı Kümeleri Kazanım: Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. Sayıları ifade etmeye yarayan (O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanlarına rakam denir. Doğal sayıları oluşturan rakamlar birler, onlar, yüzler… basamağı gibi basamak değerlerine sahiptir. Sayıların basamak değerlerinin toplamı olarak yazılmasına çözümleme denir. 2 nin katı olan tam sayılara çift sayı, 2 nin katı olmayan tam sayılara tek sayı denir. Tek sayıları T, çift sayıları Ç ile gösterirsek Ç = {… -4, -2, 0, 2, 4, …) T = {… -3, -1, 1, 3, …) olur. Bir çarpımın sonucu tek sayı ise çar...