Sınavda heyecan ve unutkanlık için Okunacak dualar

imtihana Girerken Okunacak Dualar

Euzü Besmele çektikten sonra imtihana girerken şu dua okunur:


Rabbi edhılni müdhale sıdkın ve ahricni muhrace sıdkın vec’al li min ledünke sultanen nesiyra.Ey Allah’ım! Gireceğim imtihana doğrulukla girmemi sağla. Çıkacağım(bu) yerden doğrulukla (başarı ile) çıkmamı nasip et ve benim için yüca katından yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.”

İmtihan kağıdını alıp oturunca:

Rabbişrah li sadri ve yessir li emri vahlül ukdeten min lisani yefkahu kavli.

Manası:

“Rabbim, kalbime genişlik ver, işimi/imtihanımı kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki iyice anlayabilsinler.”

Kalemi eline alınca:

Ya hayyü ya kayyumü bi rahmetike esteğıysü.

Manası:

“Ey Hayy ve kayyum yüce Rabbim! Rahmetinle Sen’den yardım istiyorum. Girdiğimiz bu imtihanda beni başarılı kıl.”

Bir Cevap Yazın

Scroll to Top