Perşembe, Ağustos 11Bir Garip Matematikci
Shadow

ÖTELEME HAREKETİ NEDİR KONU ANLATIMI

Öteleme Hareketi Nedir?
Bir şeklin doğru veya eksenler üzerinde sağa, sola, yukarı veya aşağıya doğru ilerletilmesidir


Yukarıdaki şekilde ABC üçgeninin köşelerinin apsisleri 5 birim sağa doğru ötelenmiş, ordinatları ise değişmemiştir. ABC üçgensel bölgesi üzerindeki her nokta x ekseni boyunca 5 birim sağa ötelenmiştir. Aşağıdaki şekilde ise y ekseni üzerinde ötelemeye örnek verilmiştir. Şeklimizi inceleyelim.

öteleme hareketi nedir
Şekilde görüldüğü gibi x koordinatları değişmemiş y koordinatları 7 birim azalmıştır. Şekil y ekseninde 7 birim aşağıya ötelenmiştir.

Öteleme hareketi yapıldığında;
» Şeklin yönü değişmez.
» Şeklin boyutları değişmez.
» Noktanın a birim sağa ötelenmesi x koordinatının a birim artacağını, sola ötelenmesi ise x koordinatının a birim azalacağını belirtir.
» Noktanın a birim yukarı ötelenmesi y koordinatının a birim artacağını, aşağı ötelenmesi ise y koordinatının a birim azalacağını belirtir.

Örnek : Köşeleri A(0 , 3), B(2 , -1), C(3 , 5) olan ABC üçgenini y ekseni boyunca 2 birim aşağı öteleyerek elde ettiğimiz A’B’C’ üçgeninin köşelerinin koordinatlarını bulalım.

Çözüm : Üçgenimiz aşağıya öteleneceğinden köşe koordinatlarındaki apsis değerleri değişmeyecek, ordinatları ise 2 birim azalacaktır. Bu durumda köşe noktalarının koordinatları;

A(0 , 3) noktasının ordinatı 2 azalırsa A'(0 , 1)
B(2 , -1) noktasının ordinatı 2 azalırsa B'(2 , -3)
C(3 , 5) noktasının ordinatı 2 azalırsa C'(3 , 3) olarak bulunur.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: